Governance- & Organisatieadvies

Ontknopen is de website van Rob Schallenberg. Ik ben gespecialiseerd in governanance- en organisatievraagstukken in de  maatschappelijke en publieke sector. Bij governancevraagstukken gaat het om vragen als: hoe houden wij scherper toezicht? Hoe verbeteren we het samenspel tussen de RvT en de RvB? Maar ook om de samenstelling van de RvT, het begeleiden van een zelfevaluatie of om compliance vraagstukken. Bij organisatievraagstukken kan het gaan om fusie, strategie, verandering of reorganisatie. 

Onafhankelijk advies

Ik ben onafhankelijk. Mijn advies is ook onafhankelijk. Ik schrijf nergens naar toe en werk vanuit het organisatiebelang. De grootste uitdaging in mijn werk is om vooronderstellingen weg te nemen en om te laten zien hoe het echt zit. Daarom investeer ik tijdens mijn opdrachten veel in vertrouwen.

Eerst ontknopen

Mijn domeinnaam is ontknopen. Ontknopen staat voor logisch denken, goed kunnen verwoorden, samenhang zien en aan durven kaarten. Ik ga op zoek naar de situatie achter de situatie. Eerst ontknopen en daarna een goed advies. 

'Rob is een combinatie van haarscherpe analyse en oprechte interesse in de onderliggende irrationele processen' Anitra Louwers