Referenties

Anitra Louwers is bestuurder en interim-manager in de zorg

 

‘Rob is een aantal keren betrokken bij organisaties waar ik zelf ook bij betrokken was. Bij het Amphia-ziekenhuis werd hij door de RvB gevraagd om de patiënten-logistiek op orde te krijgen. Daar zitten altijd enorme belangen achter van diverse partijen. In mijn rol als bestuurder bij Sint Jacob in Haarlem (ouderenzorg), hebben we Rob een aantal malen betrokken. Het ging om evaluaties van de RvT en om een strategisch traject.

 

‘Als bestuurder heb ik veel evaluaties meegemaakt, maar Rob is wel de beste. Hij heeft heel veel verstand van governance, is goed in staat om ook de niet-uitgesproken verwachtingen en beoordelingen bespreekbaar te maken. In sessies met de RvT en de RvB weet hij onderliggende processen bloot te leggen, zonder bedreigend te zijn.

 

‘In het strategietraject moest er orde op zaken worden gesteld en een visie en strategie ontwikkeld worden. Dat heeft hij met het hele MT gedaan. Wat opvalt is een combinatie van haarscherpe analyse en oprechte interesse in de onderliggende irrationele processen. Hij wil de situatie achter de situatie kunnen inschatten en pikt signalen op. In de kleurentheorie zou Rob een combinatie zijn van blauw en rood.' 

Paul Zevenbergen is bestuurder van de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie

 

‘Ik ken Rob vanuit mijn bestuursvoorzitterschap bij de IJsselgroep, een adviesorganisatie voor het middelbaar en primair onderwijs. We hebben hem de opdracht gegeven om onze strategie in het privatiseringstraject te bepalen. Ook heeft hij een fusieproces begeleid. Rob opereert heel sterk vanuit ervaring en senioriteit. Inhoudelijk deugt het, met goede analyses en onderbouwing.

 

‘Wat ik ook prettig vind, is dat hij man en paard noemt. Altijd met een lach en met een relativerende opmerking. Je ziet wel eens een wenkbrauw omhoog gaan, maar Rob durft de ongemakkelijke vragen te stellen. Daardoor komt de onderstroom boven en wordt die besproken. Dat is in de relatie tussen een RvB en een RvT altijd belangrijk, maar zeker bij een fusie. Dat doet hij heel knap. Rob is gewoon een prettige, eerlijke vent. Hij draait er niet omheen.

 

‘Die fusie is er uiteindelijk niet gekomen. Dan kun je zeggen: Maar hadden we daar Rob niet voor ingehuurd? Maar juist door zijn manier van werken, werd duidelijk dat die fusie op zichzelf geen gekke gedachte is, alleen uiteindelijk toch beter van niet. Rob heeft ons tot dat inzicht gebracht, maar niet door het zelf te adviseren. Dát maakt Rob een sterke adviseur.’

Hans Bas Val is voorzitter geweest van drie woningbouwcorporaties, waaronder WoonCompas, vice voorzitter bij Stichting Logos, een onderwijsinstelling en voorzitter RvT van Stichting Bibliotheken Altena. 

 

‘In al mijn voorzitterschappen heb ik Rob voor de evaluaties van raden van commissarissen betrokken. Je moet een grondige kennis van zaken hebben om een RvC door te zagen. Rob is zelf commissaris en kan op onderwerpen goed meepraten. Dat geeft natuurlijk een beter advies. Rob neemt je op een hele innemende manier stevig de maat en kijkt ook naar het functioneren van de commissarissen zelf. Hij weet goed te schakelen tussen de verschillende governance-modellen zonder de essentie uit het oog te verliezen.’

 

‘Als je de eerste keer zo’n zelf-evaluatie krijgt, zitten commissarissen daar wat onwennig in. Rob weet gemakkelijk het vertrouwen te winnen terwijl aan het einde dan toch de verbeterpunten staan waar je aan kunt werken. Ik heb hem niet voor niks steeds opnieuw gevraagd in de organisaties waar ik voorzitter was. En we hebben de evaluaties elke keer afgesloten met een etentje. Dat maakt het ook allemaal een stuk makkelijker.’

 

Sjouke Tuinier was voorzitter van het CvB van ROC Friese Poort en is lid van de RvT van het Regiecentrum Jeugdzorg Friesland. Hij kent Rob in beide hoedanigheden.

 

‘Ik ken Rob van het evalueren van twee Raden van Toezicht. Rob is een hele prettige persoonlijkheid. Hij is deskundig zonder dat hij zich opdringt. Hij weet ook de juiste toon te treffen richting Raden van Toezicht. Bij grotere organisaties zijn dat niet de eerste de beste mensen en je moet toch op een correcte wijze met zo’n raad om weten te gaan. Een pluspunt vind ik ook dat hij zelf commissaris is en dus ook vanuit eigen ervaring op de goede golflengte kan communiceren met  raden van toezicht.

 

‘Hij weet een RvT een spiegel voor te houden. Op een prettige manier. Het gevolg dáárvan is dat daar concrete verbeterpunten uit naar voren komen waaraan een RvT dan zelf kan gaan werken. Hij kan toezichthouders goed begeleiden bij het voortschrijdend inzicht rondom governance-vraagstukken. Want de wereld staat niet stil. De problemen bij semipublieke organisaties brachten niet zo lang geleden aan het licht dat toezichthouders niet meer achterover kunnen leunen. En Rob is in staat om toezichthouders ook een stap naar voren te laten maken, zoals dat tegenwoordig gevraagd wordt van toezichthouders.’